Posilováním lásky ke knihám a ke čtení u svých dětí podporujete rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby, verbálních schopností a fantazie – dovedností tolik potřebných pro jejich budoucí uplatnění v životě. 

V rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, zvolíme nejmladšího čtenáře Krajské vědecké knihovny. Letos budeme hledat mezi dětmi, a protože se jedná o ty nejmenší, kteří třeba ještě neumí číst, přihlédneme při hodnocení také k aktivitě rodičů a dalších členů rodiny.  

Vítěze budeme vybírat podle předem stanovených kritérií: 
Pravidelné půjčování knih odpovídajících věku dítěte prostřednictvím rodičů (nejméně 1x měsíčně).
Účast na akcích knihovny (akce pro odpovídající věkovou skupinu, spolu 
s rodiči nebo prarodiči…).
 
Při rozhodování mohou být zohledněna i další hlediska:
Nejmladší čtenář/čtenářka  má v knihovně registrované další členy rodiny. 
Knihovnu navštěvují s nejmladším čtenářem také rodiče, prarodiče či sourozenci.
Rodiče, prarodiče či sourozenci spolupracují s knihovnou (čtení, dílny…).
 
Domníváte se, že právě Vaše dítko si zaslouží titul Nejmladší čtenář Krajské vědecké knihovny? Napište nám proč. Své nominace můžete zasílat nejpozději do 28. února 2018 na e-mail: valterova@kvkli.cz. Budete-li chtít připojit fotografii dítěte, která se váže k naší knihovně, potěší nás to. Dotazníky najdete v papírové podobě též v Knihovně pro děti a mládež, v Hudební knihovně a na všech našich pobočkách.
 
 
Do nominace nezapomeňte uvést: 
Jméno, příjmení a věk dítěte.
Adresu, příp. e-mail jednoho z rodičů.
Zdůvodnění nominace.
Nejste-li rodič, informace o Vás jako navrhovateli (jméno, e-mail) a souhlas rodiče s nominací.
 
Zda svůj návrh doplníte o fotografii, necháme na Vašem zvážení. Setkání všech nominovaných se uskuteční 8. března v 10.00 hodin. Vítěz, který bude vybrán, bude dále reprezentovat naši knihovnu v soutěži Čtenář/Čtenářka roku 2018 v krajském kole.
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj