CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

V roce 2013 oslavily zkoušky Cambridge své 100. výročí a od ledna 2013 zavedly nový název a logo - Cambridge English Language Assessment je součástí University of Cambridge. Rozvíjí a vytváří řadu kvalifikací pro studenty a učitele angličtiny po celém světě. Každoročně skládá zkoušky Cambridge více než 4 miliony lidí ve 130 zemích světa. Více než 13 000 univerzit, zaměstnavatelů, vládních ministerstev a jiných organizací uznává zkoušky a kvalifikace Cambridge za doklad znalosti angličtiny.

Testovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev a také znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost efektivní komunikace v angličtině. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Úvod

POZOR! Britské centrum liberecké knihovny již administrativně nespadá pod British Council (BC) v Praze.

Od ledna 2016 jsme partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Zájemcům můžeme poskytnout informace o zkouškách a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.

Zkoušky:

Cambridge English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, ILEC, ICFE

ÖSD: KiD A1 a A2, GD A1 a A2, Zertifikat B1, MD B2, OD C1, WD C2

CaMLA: MET, MELAB, ECCE, ECPE

Více informací o zkouškách najdete na stránkách Evropského centra jazykových zkoušek: www.elec.eu

Registrace

DOPORUČUJEME registrovat se v řádném termínu, vyhnete se zbytečným potížím 

Při registraci k FCE nebo CAE uveďte KVKLI do kolonky Slevový kód, velkými písmeny

V Liberci se konají pouze Paper Based Exams!!!

Informace o všech termínech registrací, termínech zkoušek a poplatcích jsou dostupné zde

Abyste se dostali na zkoušky, které se budou konat v Liberci, vyberte lokalitu Liberec. Při registraci samotné vyplňte do políčka Slevový kód: KVKLI. Musí být vyplněno velkými písmeny.

 

Upozornění

V případě, že do určeného data neobdržíte dokumenty ke zkoušce, neprodleně kontaktujte ELEC

Aby se zkouška konala v Liberci, je zapotřebí minimálně 10 kandidátů k jedné zkoušce. V případě nízkého počtu kandidátů v Liberci Vám bude nabídnuto jiné místo a/nebo datum.

Veškeré dokumenty související s konáním zkoušky obdržíte emailem od ELEC. KONTROLUJTE i spamovou složku ve své schránce!!!

Pokud se tak nestane, je vaší povinností kontaktovat ELEC a upozornit, že jste neobdrželi žádné dokumenty a instrukce ke zkoušce.

Kontakty

bc@kvkli.cz

Bc. Kateřina Trojanová, e-mail: trojanova@kvkli.cz, telefon: 482412179

Bc. Lukáš Fogl, e-mail: fogl@kvkli.cz, telefon: 482412150

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj