Světlo a zdroje pro rozvoj neziskového sektoru LK

Týdny pro neziskový sektor

středa 11. 3. 2015, 15.00 – 18.00 hodin

pořádá: ANNOLK ve spolupráci s KVK v Liberci

 

V době častých zpoždění vyhlašování grantových programů a snižování položek rozpočtů obcí (i kraje) pro granty a příspěvky NNO je stále aktuálnější hledat nové zdroje a cesty, jak udržet, ale i vytvořit nové zdroje a radost z realizací aktivit veřejně i vzájemně prospěšných.

Úvodní panelová diskuse je informací „dobré praxe“ – od organizací, které mají kvalitní a dlouhodoběji zajištěné vícezdrojové financování, či víceleté projekty, na ni navazuje workshop, ve kterém každý přítomný najde své místo (a cenu, či prostor k rozvoji) v řetězcích sdílení produktů i služeb, kdy se organizace stávají nejen příjemci a výdejci peněz, ale i jejich koncovými uživateli – participací na projektech pilotních, společných a vzájemně se obohacujících.  

Doplňující program: vítána burza a výměna produktů a výstupů z projektů či vlastních aktivit NNO i jednotlivých osob  - uvítáme informace předem na annolk@seznam.cz, či 777 171 876 (vstup zdarma)

 

malý sál, 4.patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj