Jsme na společné cestě

panelová diskuse v rámci kampaně Týdny pro neziskový sektor

pondělí 6. 3. 2017, 17.00 hodin

pořádá: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje ve spolupráci s KVK v Liberci 

 

 

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj