Kolapsy civilizací: čemu se nevyhneme aneb O čem politici nemluví a co rádi překrucují

přednáška předního českého egyptologa

středa18. 6. 2014, 18.00 hodin 

 

host: Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.,

Český egyptologický ústav FF UK

 

Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V r. 1997 obhájil doktorát, v r. 2002 se habilitoval pro obor egyptologie, v r. 2009 jmenován profesorem pro obor egyptologie. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona. 

  • Zkolabuje každá civilizace?
  • Je kolaps nevyhnutelný a je to skutečně takové zlo?
  • Máme se bát nebo těšit? 

Přednáška se bude zabývat mechanismem rozpadu komplexních civilizací. Na příkladech ze starého Egypta bude ukázáno, jakým způsobem se civilizace vyvíjejí, upadají a transformují. V obecných souvislostech pak bude komentováno, proč je historie stále zdrojem poučení a proč je archeologie strategickou vědou 21. století.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj