Sto let po velké válce

cyklus přednášek Technické univerzity v Liberci

POZOR! Přednáška se přesouvá na 1.10.2014. Děkujeme za pochopení.

středa 17. 9. 2014, 16.30 hodin

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj