Trikové a animované reklamy v kinech první republiky

přednáška představí výběr animovaných a trikových reklamních snímků 

úterý 23. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: Mgr. Michaela Mertová, filmová kurátorka a historička, Národní filmový archiv Praha

Animované a trikové reklamní snímky byly promítány v československých kinech od 20. let 20. století. Zajímavé jsou pro současné diváky nejen z hlediska vývoje reklamní tvorby a technologie filmu, ale i jako připomínka dnes již většinou neexistujících obchodů, firem a jejich výrobků. Přednáška představí výběr z dochovaných snímků z tohoto období v kontextu dějin filmu i historie naší země.

PŘEDNÁŠKA BUDE TLUMOČENA DO ZNAKOVÉHO JAZYKA.

Touto akcí knihovna podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

(http://www.orbipontes.cz/tyden-komunikace-osob-se-sluchovym-postizenim-2014-5171/ 

 

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj