Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví

seminář pro širokou veřejnost

středa 10. 12. 2014, 8.30 hodin 

pořádá: Krajský úřad Libereckého kraje společně s Omnium z. s. 

 

Seminář věnovaný tématice financování obnovy kulturních památek:  bit.ly/ 1w4AHhj

Koná se pod záštitou PhDr. Hany Maierové, námětkyně hejtmana pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu.

Je součástí cyklu "OMNIUM 2014 - Kulturní dědictví dnes?"

 

účast zdarma

velký sál, 2. patro

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj