Vítězí kniha, nebo jiná média?

přednáška z cyklu (Co) čtou vaše děti?

středa 18. 2. 2015, 17.00 hodin

host: Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH (vliv médií na rozvoj dítěte)

 

velký sál, 2

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj