Poklady Karlštejna

přednáška

úterý 31. 3. 2015, 18.00 hodin

host: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, přední český historik umění, držitel ceny Josefa Krásy

 

Přednáška bude věnována umělecké výzdobě a ikonografii sakrálních prostor (kaple v císařském paláci, kapitulní kostel Panny Marie, kaple sv. Kříže) na Karlštejně, a to v kontextu
dobových uměleckých a duchovních proudů doby vlády císaře a krále Karla IV.

pořádají: Česká křesťanská akademie a Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj