Anton Ignaz Kopsch (1694 - 1775)

životopisné vyprávění o stěžejní osobnosti barokního Liberce

středa 8. 4. 2015, 18.00 hodin 

host: Jiří Bartoš Sturc, Sdružení historiků ČR, regionální pobočka Liberec

 

Anton Ignaz Kopsch - chrastavský rodák, absolvent pražského vysokého učení, gallasovský hraběcí kaplan a pozdější liberecký děkan byl mnohovrstevnatou osobností, úspěšně zvládající několik životních poloh: autoritativní duchovní pastýř v těžkých časech sedmileté války, oblíbený kazatel mající nesporné osobní charizma, hrdý barokní klerik nahlížející náboženský obřad smyslovou optikou barokního divadla, schopný manažér, bibliofil, zakladatel nesmírně hodnotné, dnes nejstarší liberecké knihovny, stavebník, mecenáš.

Tuto Kopschovu stopu nesmazala ani gründerská výstavba Liberce v 19. Století a je patrná dodnes.

Životopisné vyprávění o děkanu Kopschovi si klade za cíl představit jeho osvícenou osobnost, dobu a prostředí, ve kterém působil.   

 

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2.patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj