Genetický původ Liberečanů

přednáška z cyklu Zapomenuté dějiny města Liberce

středa 20. 5. 2015, 18.00 hodin 

hosté: z Archy 13

 

 

pořádá: ARCHA 13 ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj