Babylon jazyků

přednáška o vzniku a vývoji jazyků

středa 23. 9. 2015, 18.00 hodin 

host: Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., FFUK 

 

 

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). Od roku 2008 působí jako ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK Praha.

Je autorem mnoha odborných článků a monografií, za překlad Béowulfa získal Cenu Josefa Jungmanna, udělovanou Obcí překladatelů ČR, za nejlepší překlad roku 2003. 

V přednášce promluví o textu Otčenáše, což je zároveň s modlitbou jedna z nejkrásnějších básní. Na konkrétních případech se z něj pokusí dokumentovat různé (snad) zajímavé rysy vývoje jazyka, v tomto případě angličtiny. 

 

Tlumočení do českého znakového jazyka zajištěno. (Karel Redlich)

 

pořádá: KVK v Liberci a OrbiPontes

 

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj