EVROPA, EU A ČESKO

problémy Evropy a Česka s nadhledem

pátek 23. 10. 2015, 16.00 hodin 

host: Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

 

pořádá: Česká křesťanská akademie ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj