Židovské ženy ve starověku

přednáška z cyklu Ženy v judaismu 1/3

čtvrtek 28. 1. 2016, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., kulturoložka a hebraistka

 

 

Ženy v judaismu

Přednáškový cyklus "Ženy v judaismu" Terezie Dubinové, PhD., se ve své první části "Židovské ženy ve starověku" bude zabývat postavením izraelitských a judských žen ve starověkém království, v období římské nadvlády, zničení království a v prvních staletích diaspory. Důraz bude kladen na roli žen ve společnosti a jejich každodenní život, jak vyplývá z textů Bible či Talmudu a z četných archeologických nálezů. Všimneme si i mnoha komplikací, které akademický průzkum na toto téma doprovázejí.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj