Dějiny Číny ve 20. století

přednáška

středa 9.  3. 2016, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jan Dušek, pedagog

 

 

Posluchači budou seznámeni se stavem Číny na počátku 20. století coby vůči moderním trendům zaostávající agrární země a polokolonie imperiálních mocností na bázi nerovnoprávných smluv vnucených jako výsledek opiových válek.

Dramatický příběh Číny bude pokračovat popisem svržení monarchie v r. 1912, první fáze občanské války za éry militaristů, dočasnou stabilizací po vítězném tažení Čankajška v r. 1927, přes vysvětlení vztahu Kuomintangu a Mao Ce-tungových komunistů až k tragickým událostem následujícím po japonské imperiální expanzi.

Výklad bude pokračovat představením poválečného vývoje, především uchopením moci komunisty v r. 1949 a následnými drastickými sociálními experimenty koncentrovanými do tzv. velkého skoku vpřed a kulturní revoluce.

Bude osvětlen vývoj zahraniční politiky ČLR a výklad dále bude zaměřen na Tengovy reformy, které přes dočasné oslabení po událostech na Tchien-an-men v r. 1989, dále pokračovaly a  vytvořily současnou dynamickou Čínu se všemi jejími rozpory a zvláštnostmi.

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj