Radostná přehlídka německé práce a německého ducha - Architektura na Výstavě českých Němců v Liberci 1906

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 29. 9. 2016, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jaroslav Zeman, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci

 

 

Impulsem pro uspořádání liberecké výstavy byla reakce místní německé majority na českou Jubilejní zemskou výstavu, konanou v roce 1891 v Praze. Ve svahu v těsné blízkosti vodní nádrže bylo následně budováno od roku 1904 rozsáhlé výstaviště s osmi desítkami rozličných pavilonů, navržených místními i zahraničními tvůrci.

Ačkoliv nesplnila vysoká očekávání pořadatelů, znamenala důležitý mezník v politickém, kulturním i uměleckém vývoji Liberce, kterému zprostředkoval přímý styk se soudobými trendy v průmyslu i architektuře a potvrdila jeho pozici nejpřednějšího německého města v Čechách. Zároveň představovala největší a nejambicióznější výstavní podnik českých Němců na našem území.

 

          

 

 MUSÍTE VIDĚT: Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906

 

pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Liberci

velký sál, 2. patro

 
Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj