Nevěra jako upgrade

přednáška z cyklu Člověk v labyrintu poznání

středa 12. 10. 2016, 18.00 hodin 

host: Magdalena Frouzová, manželský a předmanželský poradce, klinický psycholog, psychoterapeut

 

 

 

V dnešní době převládá při řešení nevěry představa, že rozkrytí problému a sama konfrontace s děním pomůže k jejímu ukončení. Tento postup však hlavně v delších soužitích není úspěšný.

Přednáška má pomoci posluchačům uvědomit si složitost takové situace, zamyslet se nad svým vlastním manželstvím a jeho hodnotami, inspirovat či dokonce motivovat k uvažování o různých cestách řešení.

 

Víte že…

…nevěra má podobu různě hluboké krize, která může zasahovat i do dalších oblastí?

…řešení nevěry může posunout partnerský vztah do nové kvality?

…nevěra nemusí být ukončena jenom vnitřním trápením se, „strčením celé záležitosti pod koberec“ či rovnou rozchodem?

…jsou do jisté míry touto změnou ovlivněny i další zúčastněné strany (děti, rodiče…)?

 

  

Co se dozvíte …

…Jaké existují druhy nevěry a jaké jsou nejvhodnější strategie pro zacházení s nimi.

…Jak se vyvarovat nejzákladnějších chyb, které mohou mít fatální následky.

…Jakými technikami si můžeme pomoci, abychom v těchto emočně vypjatých situacích udrželi zvolenou strategii.

 

Magdalena Frouzová

se zaměřuje na individuální, partnerskou a rodinou psychoterapii a poradenství, ve skupinových programech se věnuje vzdělávání nových adeptů psychoterapie.

velký sál, 2. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořádá: KVK v Liberci

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj