Fenomén Shakespeare

přednáška k 400. výročí úmrtí

8. 11. 2016, 18.00-19.30 hodin 

host: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., Filozofická fakulta UK v Praze

 

William Shakespeare – světoznámý dramatik a básník. Letos slavíme 400 let od jeho úmrtí, ale jeho dílo je stále živé. Proč se jeho hry dodnes hrají na světových jevištích a proč zajímají i malé ochotnické spolky? Čím Shakespearovo dílo oslovuje lidi na celém světě napříč kulturami i jazyky? Co stojí za tímto fenomenálním úspěchem? Jak se v běhu století mění způsob vnímání Shakespearova díla? Přednáška našeho špičkového anglisty a překladatele profesora Martina Hilského nám přiblíží nejenom život W. Shakespeara na přelomu 16. století v Anglii, ale také 400 let života jeho díla v Anglii i mimo ni.

Akce je zařazena do mezinárodního projektu British Council Shakespeare lives / Spakespeare žije: 

https://www.britishcouncil.cz/projekty/shakespeare-lives

POZOR! Sál je již plně obsazen. 

 

 

velký sál, 2. patro
 
pořádá: KVK v Liberci

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj