Leximapping

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky

středa 2. 11. 2016, 18.00 hodin 

host: PhDr. Petra Borovková, Pedagogická fakulta UK Praha

 

 

Pojem myšlenková mapa už v dnešní době není neznámý. U mnohých vyvolá představy více či méně přehledných diagramů plných čar, klíčových slov, termínů a naznačených vztahů mezi nimi. Avšak ne každý takový diagram nutně splňuje podmínky pro to, aby byl tou správou myšlenkovou mapou.

V dnešním vizuálním světě se nelineární organizace myšlenek stává čím dál tím více populární, ovšem není to jenom výdobytek naší doby. Příklady nelineárních zápisků můžeme sledovat už u myslitelů z dávné historie, na což ukazuje Tony Buzan ve svých publikacích o myšlenkových mapách.

pořádá: Akademie věd ČR ve spolupráci s British Council, KVK v Liberci a dalšími organizacemi

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj