Stát Izrael

2. přednáška z cyklu Židovství zblízka: minulost a současnost

čtvrtek 16. 2. 2017, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., kulturologie a hebraistika na FF UK Praha

 

 

Staronový stát Židů, Stát Izrael, je jedinou demokracií na Blízkém Východě. Nehledě na vnější ohrožení sama izraelská společnost je velmi pestrá, tvořená Židy z celého světa, Izraelskými Araby, křesťany a Drúzy. Stát Izrael má mnoho specifik v oblasti geografie, demografie, právního systému, bezpečnosti a obrany či životního prostředí. A o většině z nich se běžný divák či čtenář z médií nic nedozví...

pořádá: KVK v Liberci 

malý sál, 4. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj