Soběstačnost: nástroj svobody, svědomí a zdravého rozumu

přednáška o samostatnosti, nízkonákladovém cestování, o nezávislých řemeslech a uměních, o farmářském životě mezi tradičními banátskými Čechy v rumunských Karpatech

pátek 17. 3. 2017, 18.00 hodin 

host: Ondřej Kano Landa, spisovatel, umělec a permakulturní zemědělec zabývající se vzdělávací a osvětovou činností v oblasti soběstačnosti a alternativních způsobů života

 

 

Ondřej Kano Landa je umělec, spisovatel a soběstačnost praktikující eko-zemědělec žijící se svou japonskou manželkou a dcerkou v bývalé pastýřské salaši nedaleko původní české vesnice Šumice v karpatské oblasti jižního Rumunska.

Na vysokých školách studoval sociální antropologii, religionistiku, environmentalistiku a nonverbální herectví, avšak pro svůj odlišný postoj ke studiu člověka a jeho kultury, jakož i odlišný přístup k poznávání přírody a praktikování umění, v roce 2010 opustil akademický svět a několik let cestoval po Asii, Indii, východní Evropě a Novém Zélandu za přímým studiem tradičních kultur, náboženství a způsobů života blízkých přirozeným rytmům přírody.

V letech 2012-13 pobýval jako farmář v Japonských Alpách, kde s manželkou prošel procesem aktivního těhotenství a přirozeného porodu bez asistence lékařů a v roce 2014 přešel s rodinou a s koněm zhruba 400 km vyšších Karpat ze západního Rumunska do středního. Od téhož roku se pak zabývá projektem oživení vymírajícího prostoru českých vesnic rumunského Banátu jeho znovu-osídlením.

Ondřej Kano Landa se deset let věnuje zenové meditaci, napsal tři knihy s tematikou cestování, vnitřní praxe a soběstačnosti, natočil dvě hudební CD a sólově, s manželkou či se svojí japonsko- tibetsko-českou hudební skupinou pořádá koncerty i divadelní představení v Japonsku, Čechách a východní Evropě. Na přelomu let 2013 a 2014 pak natočil film Svoboda a svědomí v kočovnických botách a film Soběstačný porod, shrnující jeho studia a zkušenosti z oblasti soběstačného a ekologicky šetrného způsobu života. 

 

pořádá: KVK v Liberci 

velký sál, 2. patro

vstupné doborovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj