Marie Terezie: Císařovna a její muži

300. výročí narození

přednáška o nástupu a vládě Marie Terezie a mužích, kteří jí stáli po boku v době její vlády

čtvrtek 11. 5. 2017, 17.00 hodin

hosté: Jiří Bartoš Sturz a Václav Kříček

 

Přednáška se bude věnovat nástupu a vládě Marie Terezie a mužům, kteří stáli po jejím boku v době její vlády. Blíže budou rozvedeny nástup na trůn a boje o zachování Habsburské říše. V přednášce bude také zmíněn vliv tohoto období na náš region.

 

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj