Po tmě světlo

dokument, ČR, 2013, 52 minut

středa 13. 5. 2015, 19.00 hodin

pořádá: Anaon, veřejně prospěšný spolek ve spolupráci s KVK v Liberci

 

 

režie: Olga Špátová

Projekce dokumentárního filmu za účasti autorky. Určeno i pro nevidomé.

Film o solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat druhým trochu světla. Zároveň také o statečných a optimistických lidech, kteří navzdory svému těžkému handicapu toho tolik umí a současně tolik rozdávají. Takoví lidé do našich životů přinášejí naději.
Filmový esej k desátým narozeninám Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška o statečných a optimistických lidech, kteří nás navzdory svému těžkému handicapu obdarovávají. O solidaritě a dobré vůli těch, kteří se rozhodli darovat světlo těm, kteří žijí ve tmě.
Hrdinové filmu jsou lidé s těžkým zrakovým postižením, které Světluška provází na jejich cestě k samostatnosti, přispívá jim na speciální pomůcky, na mluvící počítače, optické lupy nebo vodicí psy. Hrdiny filmu jsou i lidé, kteří se o nevidomé starají. U každého z nich je motivace jiná, někteří pomocí nevidomým děkují za své zdraví, jiní jsou fascinováni jejich statečností. Všichni jim dávají kus své energie a jsou za to obdarováváni přátelstvím a poznáním, že osudové překážky života lze vůlí a láskou k životu překonávat.

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj