Komorní koncert "po dušičkách před adventem"

koncert k uctění hudebních výročí

středa 25. 11. 2015, 16.00 hodin 

hosté: J. Brožová Dufková, I. Hejduková, Š, Venclová, J. Bartoš Sturc, J. Černý, D. Grbič, V. Kořán

 

 

Zazní díla Jakuba Jana Ryby, Ignáce Leopolda Jahody, Jana Dismase Zelenky a dalších českých autorů od baroka po současnost.

Na klavír/varhany zahraje Vladimír Kořán.

Průvodní slovo bude mít Jiří Bartoš Sturc.

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj