Gloria i gaudium

český advent v písni "mezi kostelem a hospodou", hudební Interludio

čtvrtek 17. 12. 2015, 19.00 hodin 

hosté: hudebníci z KVK v Liberci, Šaldova divadla a Arciděkanského kůru v Liberec

 

vede Jiří Bartoloměj Sturz

pořádá: KVK v Liberci, Hudební knihovna

-1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj