Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

červnové neliturgické uvedení

trochu recesistní, ale nesamolibé provedení ikony českých hudebních Vánoc

pátek 17. 6. 2016, 17.00 hodin 

účinkují: zpěváci a instrumentalisté z Liberce a okolí, členové pěveckých sborů z Liberce a Mladé Boleslavi, dirigent: Marek Müller

 

 

 

úvodní slovo: Jiří Bartoš Sturz

pořádá: KVK v Liberci

čítárna denního tisku, -1. patro

výtěžek koncertu bude věnován na renovaci vzácného barokního obrazu děkana A. I. Kopsche

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj