Malujeme s Tomášem Řízkem

výtvarné práce žáků 3. B. ZŠ Barvířská Liberec

od 2. 6. do 30. 6. 2014 

pořádá: KVK Liberec

 

Vernisáž zahájí třídní učitelka Mgr. Miloslava Plachá

v pondělí 16. června od 16.00 hodin.

 

Práce dětí vznikly v rámci výtvarné dílny pod vedením Tomáše Řízka, ilustrátora, malíře a grafika.

Zadání : výtvarné vyjádření zážitku z přečteného textu.

Text: pohádka O dračí princezně a chudém studentu z knížky O Bílé Karolíně a Černé Karolíně.

výstavní prostory: předsálí 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj