Ohrožená příroda

výstava prací žáků ZŠ Libereckého kraje

od 2. 10. do 29. 10. 2015   

pořádá: Liberecký kraj a KVK v Liberci

 

 

Již tradiční soutěž na zvířecí téma je určena žákům základních škol Libereckého kraje. Nejrůznějšími tématy se snaží přimět učitele výtvarné výchovy a jejich žáky k zamyšlení nad vztahem každého z nás k živé přírodě a poznávání živočichů nejrůznějších kontinentů celého světa. Dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech. Výstava je pak přehlídkou tvorby na jednotlivých školách regionu. Návštěvníci výstavy mohou shlédnout různé výtvarné techniky od kresby, malby přes kombinovanou techniku, počítačovou grafiku až po tvorbu prostorových objektů a keramiku. V pojetí a výtvarné technice se meze nekladou. Soutěž se koná s podporou Libereckého kraje, resortu zemědělství a životního prostředí.

Ocenění vítězných prací žáků ZŠ Libereckého kraje spojené s vernisáží, proběhne v pátek 2. 10. 2015 v 17.00 ve velkém sále v 2. patře.

 

umístění výstavy: -1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj