Podmořský svět

výtvarné zpracování tématu žáky ZUŠ Liberec 

od 1. 4. do 31. 5. 2016 

autor projektu: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

 

 

Pobočka ve Vesci realizuje v letošním roce projekt Podmořský svět. Téma budou mít v podtextu všechny akce letošního roku. Děti se v nich seznámí s živočichy, rostlinami a pohádkovými bytostmi, které žijí pod mořskou hladinou. 

Plánované akce

Realizace výtvarného projektu Podmořský svět, kterého se účastní děti ze ZUŠ Liberec pod vedením své učitelky Bc. Markéty Klimešové. Vyvrcholí malbou na zeď v nově budovaném dětském oddělení pobočky. Slavnostní otevření je plánováno na konec května.

1. etapa

 

 

 

 

 

2. etapa

 

 

 

 

 

Podvečerní čtení pohádek tradiční pořad uzavřený do cyklů: Augustýnkovo pohádkové putování za podmořskými bytostmi:  

  • leden: Pohádky o Poseidonovi a Amfitrítě (řecké pověsti)
  • únor: Pohádky o Aničce (Peroutková, Ivana: Anička u moře)
  • duben:Pohádky o Hupovi a Hopovi (Kafka Jiří: Hup a Hop na moři)
  • květen: Pohádky o vodní příšeře (King-Smith, Dick: Já a moje příšera)
  • červen: Pohádky o Mikmikovi a Opičce (Hais Týnecký: Vodník)

      

Noc s Andersenem – hlavním tématem pohádkové noci bylo 180. výročí pohádky Malá mořská víla.

16. ročník mezinárodní pohádkové Noci s Andersenem přilákal knihoven na noční dobrodružství s knížkou zvláště malé čtenáře. 

19 dětí uspávala knihovnice a její dcera učitelka. V rámci výtvarné dílny děti batikovaly, v literární dílně bylo hlavním tématem dílo H. Ch. Andersena se zaměřením na pohádku Malá mořská víla a v divadelní dílně se dětem věnoval herec (i pan učitel) Marek Sýkora. Stezku odvahy  připravilo 13 středoškoláků. V průběhu večera pomáhaly 2 maminky.            

 

Beseda s Jiřím Žáčkem o knížce říkadel a básniček Ahoj moře.

Výsledek obrázku pro ahoj moře

Jiří Žáček - básník, autor aforismů, drobných próz, divadelní hry, překladatel poezie, autor veršů pro děti, divadelních a televizních pohádek, muzikálu. 

Projekt Lovci perel je celostátní akce, kterou organizuje Knihovna města Hradce Králové. Hra mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Pravidla hry si každá knihovna může přizpůsobit svým podmínkám. V naší knihovně celoroční hru uspořádáme pro 4. ročník ZŠ Kaplického (i pro veřejnost). 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj