Dny GIS

výstava (a program) k projektu Dny GIS

od 14. do 25. 11. 2016 

pořádá: Liberecký kraj ve spolupráci s KVK v Liberci

 

 

Dny GIS 2016 v prostorách Krajské vědecké knihovny se budou konat v termínu od 14.  do 16. listopadu. Během pondělí a středy bude program přizpůsoben žákům a studentům ze škol v Libereckém kraji. V úterý budou pozváni starostové obcí, pracovníci povodňové ochrany a veřejné správy. Po celou dobu trvání je akce zdarma a otevřena i pro veřejnost.

Program pro školy se bude zaměřovat na využití GIS při ochraně životního prostředí a při řešení povodňové ochrany a přírodních katastrof. Pásmo bude provázeno praktickými demonstracemi jevů.

Samostatnou část budou tvořit praktické ukázky práce ochrany přírody. Návrat šelem do kraje. Co a jak s nálezovou databází ohrožených druhů. Poskládej si mě! Mapy nám pomáhají.

Bude představen koncept nového regionálního Atlasu životního prostředí a ukážeme, co s ním dělat. Jako každý rok se budeme také věnovat Mapách a hrám - ukážeme, jak mapy mohou zajímavou formou pomáhat při vzdělávání.

Po celou dobu akce bude probíhat 2. ročník malování Země příběhů. Zveme žáky, studenty i veřejnost, aby pomohly vytvořit obraz země, jakou by ji chtěly mít. Výtvarné vybavení bude zajištěno.

Během pondělního podvečera proběhne přednáška pro veřejnost. Oblíbený řečník Jaroslav Bengl z vývojového centra Google v Curychu nám prozradí, co nového se chystá a co vše bychom mohli využívat ze služeb Google a často o tom nevíme. Quo vadis, Google?

umístění: 1. a 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj