Sůl nad zlato

zamyšlení nad důležitostí knih v životě 

pátek 28. 11. 2014, od 9.00 a od 10.30 hodin 

host: Magdalena Wagnerová, autorka dětských knih

 

Sůl nad zlato - zamyšlení nad důležitostí knih v životě člověka. Setkání s Magdalenou Wagnerovou, autorkou dětských knih, která se s dětmi podělí o svoje pocity nad čtením. Společně se s dětmi zamyslí nad důležitostí knih, soli a deštníků v životě člověka, a přečte jim několik ukázek ze své tvorby

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

V pátek 28. 11. 2014 v rámci Dne pro dětskou knihu navštívila paní spisovatelka Magdalena Wagnerová, autorka Knížky pro prvňáčka Od A do Zet dvě základní školy, které v projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka s pobočkou Vesec spolupracovaly.

 Podle reakcí dětí bylo vidět, že se Knížka pro prvňáčka povedla. Ve spolupráci s ilustrátorem Pavlem Sivkem vznikla knížka, která děti nejen pobaví, ale i poučí. V úvodu paní Wagnerová vyprávěla o sobě a své rodině. Pochází z rodiny Wenigových, jejímiž členy je několik spisovatelů, ilustrátorů  a nakladatelských pracovníků. Knížky byly samozřejmou součástí jejího života.

Autorské čtení zahájila kapitolou S jako sůl z Knížky pro prvňáčka, představila dětem také knihu Karel aneb Pohádka o deštníku. Paní spisovatelka si při čtení

 

druhé jmenované knihy ověřila, že pro ni charakteristický rys tvorby travestie děti baví. Pořadů se zúčastnilo celkem asi 95 dětí.

Saša Bezděková, vedoucí pobočky Vesec

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj