Pasování prvňáčků na čtenáře

projekt na podporu rozvoje čtenářských návyků "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka"  

pátek 22. 5. 2015 

pořádá: KVK v Liberci pobočka Vesec

 

V ZŠ Česká byli v pátek 22. kvěna prvňáčci slavnostně přijati do Řádu čtenářského. Během uplynulých tří měsíců se v knihovně dozvídali o tom, čemu slouží knihovna, jak se stát čtenářem, seznámili se s edicemi určenými pro začínající čtenáře. Pracovali s knížkami Jiřího Žáčka a Jana Drdy.

Děti daly slavnostní slib:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček

  • budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského
  • budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
  • budu je mít rád
  • budu se k nim chovat opatrně a  s úctou    

Tak slibuji

 

Saša Bezděková, vedoucí pobočky

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj