Setkání knihovníků Libereckého kraje 2017

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci připravuje tradiční setkání knihovnic/knihovníků Libereckého kraje 

v úterý 5. prosince 2017 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Poznamenejte si do kalendáře

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj