Seminář ke statistice

(pracovní název)

Knihovnický institut Národní knihovny

pátek 24. listopadu 2017

Poznamenejte si do kalendáře

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj