Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2017

Úterý 7. listopadu 2017 ve 13.30 hod. 

Malý poslechový sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro - nahrávací studio)

Setkání bude od 9:30 do 12:30 hod. předcházet seminář Knihovny.cz v roce 2017 (seznámení s novými i stávajícími funkcemi Centrálního portálu knihoven), na který jste srdečně zváni. Pokud budete mít o účast na semináři zájem, přihlaste se na něj samostatně. Informace a přihláška na webové stránce semináře


Program:

 • Činnost metodického oddělení v roce 2017
 • Regionální knihovnický systém Clavius REKS
 • Roční výkazy knihoven za rok 2017 – statistika fondu knihoven
 • Novinky v Krajské vědecké knihovně v Liberci
 • VISK 3 – dotační program MK ČR pro knihovny na rok 2018
 • Knihovny na internetu – webové stránky
 • Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje
 • Knihovna roku 2017
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2018
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Blahopřání jubilantům
 • Aktuality, postřehy a zajímavosti z knihoven okresu 

I letos se setkání zúčastní servisní technik Tomáš Hubička a zodpoví Vaše dotazy k systému Clavius REKS.

Na závěr odpoledne pozvání na exkurzi - PhDr. Dana Petrýdesová, vedoucí odboru služeb, Vás seznámí s provozem jednotlivých oddělení krajské knihovny, dozvíte se vše o nových službách pro čtenáře a dalších zajímavostech.

Svou účast na setkání a na exkurzi potvrďte do 31. 10.  prostřednictvím elektronického formuláře:


 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj