Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2018

Téma: ODKAZ OTY HOFMANA LITERATUŘE A FILMU 

ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE K NEDOŽITÝM DEVADESÁTINÁM TVŮRCE

  • 17. dubna  2018, Fakulta sociálních věd UK

  • 18.  a 19. dubna 2018, velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

16. ročník konference připravuje Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Labyrintem věd(ění) - Univerzitou prvního věku - na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Tématem letošních konferenčních příspěvků bude osobnost a dílo prozaika, filmového scenáristy a představitele současné literatury a filmu pro děti a mládež Oty Hofmana, který by se v letošním roce dožil devadesáti let.

 

Tradice pořádání konferencí úzce souvisí s Veletrhem dětské knihy v Liberci, jehož 12. ročník se uskuteční 6.-8. června 2018. Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci finančně zajišťuje vydávání sborníků z konference.

Program konference se připravuje

Program konference s anotacemi se připravuje

Doprovodný program 19. dubna 2018

Třetí den konference bychom chtěli posluchačům nabídnout tři semináře (z pohledu psychologa, pedagoga a knihovníka) o fenoménu dětského hrdiny v literatuře i filmu pro děti a mládež a to v tvorbě Oty Hofmana i obecně. 

 

Přihlášky na konferenci:


Bez účastnického poplatku

Kontakty na organizátorky:

Fakulta sociálních věd UK Praha:

Labyrint věd(ění) na PedF UK, Katedra germanistiky PedF UK:

Technická univerzita v Liberci:

KVK v Liberci:


Další informace:Najdete nás:


Informace z konference Současnost literatury pro děti a mládež 2017

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj