„Dobré dýchání, zdravé zpívání“

pořad společného zpěvu, besedování a relaxace, určeno zvláště pro seniory

středa 30. 9. 2015, 17.00 hodin 

od klavíru vede Jiří Bartoš Sturc

 

Zpěv není povinností účasti. 

Hudební knihovna  4. patro

 

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj