Naši nejbližší sousedé Slováci a slovenská menšina v ČR

historie, současnost, zajímavosti s důrazem na Liberecko

čtvrtek 14. 4. 2016, 17.00 hodin

hosté: spisovatel, publicista, herec a moderátor Vlado Štancel, známý mim, herec a vysokoškolský pedagog Štefan Capko, scénografka a ilustrátorka Zuzana Štancelová a vysokoškolská pedagožka RNDr. Jana Kulhánková, CSc. 

 

 

Bude shrnuta zajímavá a dosud málo známá historie příchodu Slováků do českých zemí od 15. století, přes specifika česko-slovenských vztahů v 19. století a první polovině 20. století. Obnova Československa po roce 1945 a odsun Němců přinesly prostor k osídlování a dosídlování rozsáhlých pohraničních oblastí, včetně Liberecka. Příliv Slováků do celého Libereckého kraje měl své osobitosti, kterým bude věnováno zvláštní místo.

Dále budou představeny různé životní osudy Slováků u nás v podání uvedených osobností, které se ve svém vyprávění rády podřídí zájmu a otázkám publika.

pořádá: KVK v Liberci a Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj