Zdraví od základu

přednáška a beseda s MUDr. Karlem Erbenem v rámci platformy Paralelní péče o zdraví

POZOR! Z důvodu náhlé hospitalizace pana doktora se akce uskuteční v náhradním termínu, který bude brzy upřesněn. Děkujeme za pochopení. 

Více informací najdete na www.studiodelfin.cz

 

pátek 9. 9. 2016, 17.00 hodin 

pořádá: Klub prosperity a tvořivosti, z. s., Praha

 

Náš vzácný host také představí svou knihu „Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví“ a přednese základní myšlenky přírodního zákona, na němž je založena prevence vzniku civilizačních chorob. Více informací najdete níže.

Srdečně vás zveme! Využijte jedinečnou šanci ptát se pana doktora osobně!

rezervace míst na tel.: 601 565 765

více na www.paralelnipece.cz

cena: 70 Kč

velký sál, 2. patro

 

Paralelní péče o zdraví - paralela ke zdravotnímu systému

Platforma Paralelní péče o zdraví (PPOZ) je novým projektem zdravotně-preventivní péče založená na nových vědeckých výzkumech v oblasti sledování hladiny toxické aminokyseliny, zvané homocystein.

„Paralelní péčí“ (tj. paralelní k péči lékařské) je míněn důraz na účinnou prevenci (ochranu zdraví lidí), kterou tradiční medicína často zanedbává, ale zejména i osobní přístup odborného poradce. Za vznikem celé platformy v České republice stojí dvě ženy - Mgr. Michaela Beitlová a Mgr. Pavlína Říhová.

Odborní poradci klientům zprostředkovávají hlavní poznatky z oblasti biochemického zdraví, sledování hladiny homocysteinu a následků poruchy jeho metabolizace v lidském těle. Klienti se od poradců učí, jak předcházet zdravotním problémům. Na www.paralelnipece.cz naleznete poradce, kterého můžete snadno kontaktovat, a také odborné lékařské vyjádření prof. MUDr. Aleše Žáka, doc. MUDr. Ivany Vlachové a prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc. k různým civilizačním chorobám.

Odborným garantem celého projektu je MUDr. Karel Erben, který v Liberci bude besedovat na téma „Zdraví od základu“ dne 9.9.2016 od 17 hodin.

PPOZ je základnou i myšlenkovým pilířem spojujícím vyškolené poradce v České republice. Jeho hlavní náplní jsou poradenské, asistenční a další odborné služby v oblasti primární prevence vzniku civilizačních chorob. Vedení platformy Paralelní péče o zdraví garantuje kvalitu poskytovaných poradenských služeb, které zahrnují vyšetření krve na homocystein a konzultaci k výsledkům vyšetření krve.

Civilizační choroby

Víte, že mezi civilizační choroby patří kromě únavového syndromu, deprese a obezity také cukrovka, rakovina, neplodnost nebo třeba ekzém? Víte, že dle nových lékařských studií se dá nejen zmírňovat jejich průběh, ale i jejich vzniku účinně předcházet? 

Je to jednoduché. Můžete kontaktovat odborného poradce ve vašem regionu, absolvujte u nás laboratorní vyšetření krve na stanovení hladiny homocysteinu v krvi. Dle vašich výsledků vám poradce ukáže, jak s prevencí správně začít.

S platformou můžete odstranit příčiny, nikoliv následky civilizačních chorob.

zdroj: www.paralelnipece.cz a www.karelerben.cz

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj