Beseda občanů s kandidáty do Senátu

předvolební beseda

středa 21.9.2016, 17.00 hodin

pořádá: Společnost pro ochranu před negativními vlivy reklamy

 

Kandidáti dostanou stejný prostor na představení. Střídavě občané a novináři jim budou klást otázky a kandidáti budou stručně odpovídat. 

Besedu řídí nestranný moderátor.

 

Velký sál, 2. patro

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj