Zapomenuté dějiny města Liberce

První světová válka a legie

přednáška členů Archa 13

pondělí 23. 3. 2015, 9.30 hodin, pro školy

hosté:

Tomáš Pilvousek, předseda mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské

Radoslav  Vlasák - autogramiáda ke knize Starodružiník pod prvním praporem

Petr Brestovanský - historie zajateckého tábora v Ostašově

 

 

 

ARCHU 13 o.p.s. založilo a podporuje společenství lidí, kteří jsou nespokojeni s nedostatečnou úrovní prezentace kulturně historických památek, úrovní řemesel a zaváděním nových technologií s nedostatečnou podporou pro vytváření prehistorických areálů a s obecně nízkou podporou kultury a řemeslných oborů v ČR.

pořádá: Archa 13 ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Deník legionáře Adama Kříže, starodružiníka pocházejícího z Malenovic na Uherskobrodsku, se stal druhou knihou, kterou vydala Československá obec legionářská v rámci Edice pamětí. 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj