KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 1. září 2016 dochází ke změnám v Ceníku služeb:

 • Sleva pro rodiny s dětmi do 15 let (1+1) - Nabídka je určená rodičům s dětmi do 15 let, kteří aktivně navštěvují knihovnu. Rodič, který má platnou registraci, může zaregistrovat jedno dítě zdarma. O slevu na roční poplatek je možné požádat každý rok až do 15. roku věku dítěte. Agendu vyřizuje Knihovna pro děti a mládež nebo příslušná pobočka.
 • Sleva 20 % na roční poplatek pro držitele průkazu Senior Pas - Slevu můžete uplatnit v hlavní budově a na všech pobočkách po předložení průkazu.

 

Knihovní řád platný od 11.1.2016

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj