Programy NA PODPORU KNIHOVEN

Přehled programů na podporu knihoven najdete na stránce Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny

Vyúčtování dotací z programu VISK 3  a programu Knihovna 21. století na rok 2017

do 15. ledna 2018

Pokyny a formulář k vyúčtování dotace z programu VISK 3 na stránce http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni.

Pokyny k vyúčtování dotaze z programu Knihovna 21. století na stránce  http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

VISK 3 - Informační centra knihoven na rok 2018

Termín podávání žádostí: 10. prosince 2017

Zadávací dokumentace:

Podmínky. Žádost. Popis projektu.

Pomoc při zpracování a realizaci projektů

  • Při zpracování projektů a následné realizaci se můžete o pomoc přihlásit v KVK Liberec - PhDr. Michaela Staňková, tel. 482412124, stankova@kvkli.cz, Iva Slámová, tel. 482412186, slamova@kvkli.cz a v dalších knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí v jednotlivých okresech - kontakty: Českolipsko, Jablonecko, Semilsko.

Levnější software od firmy Microsoft prostřednictvím organizace TechSoup

  • Při zpracování projektů využijte možnosti nákupu levnějšího softwaru od firmy Microsoft. Na základě licenční smlouvy Select Plus mohou knihovny nakupovat produkty firmy s výraznou slevou.
  • Prostřednictvím organizace Techsoup Česká republika veřejné knihovny mohou žádat o licence na počítače přístupné veřejnosti. Darovaný software je tedy možné použít jen pro počítače přístupné veřejnosti, pro počítače používané přímo ke správě počítačů pro veřejnost či pro management programů zaměřených na přístup veřejnosti. Hradí se administrativní poplatek. Pro veřejnost je možné také získat počítače poskytované rakouskou firmou Compuritas.

Nákup softwarových produktů firmy Microsoft za výhodné akademické ceny v rámci multilicenční Prováděcí smlouvy Select Plus


Podrobnější informace a odkazy na stránce Nákup softwaru se slevou.

Knihovna 21. století

Tématické okruhy:

  • Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců - např. realizace výstav a besed, nákup knihovního fondu
  • Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - např. nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, nákup technických zařízení
  • Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost - např. projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, akce k literárním výročím

Všechny potřebné informace pro rok 2018 najdete zde.

Dotační programy Ministerstva kultury pro oblast regionální a národnostní kultura

Některé dotační programy MK se mohou využít i pro knihovny. Všechny vyhlášené programy pro rok 2018 najdete zde.

Grantový program LIBERECKÉHO KRAJE

Přehled dotací, které poskytuje Liberecký kraj, najdete zde.

Nadace EURONISA

Nadace Euronisa podporuje aktivity neziskových organizací v české části Euroregionu Nisa, jejichž cílem je sociální práce, rozvoj komunitních center a podpora rodinného života. Více o nadačních příspěvcích najdete zde.

Nadace ČEZ - program Podpora regionů

Grantové řízení podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se týkají podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Více informací pro rok 2018 můžete najít zde.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj