POČÍTAČOVÉ KURZY 

Žádost o dotaci na uskutečnění počítačových kurzů v roce 2017 byla podána. Pokud by vás již nyní zajímalo, jaké kurzy jsou plánovany, můžete se podívat na Přehled plánovaných kurzů.

Kurzy 2017

Počítačové kurzy a semináře jsou pořádány s finanční podporou Ministerstva kultury v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Termín Téma

Pozvánka

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků*

16. a 23. června 2016 Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami
25. dubna 2017 Digitální knihovna Kramerius II. (pokročilí)
11. dubna 2017 Digitální knihovna Kramerius I. (začátečníci)

Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Odborné vzdělávání 2016

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj