REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy na úrovni odborného středoškolského vzdělání pro činnost knihovník.

Absolventi rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠ ČR získávají osvědčení rekvalifikačního charakteru, tj. doklad o odborné kvalifikaci pro činnost knihovník s platností pro Českou republiku.

Informace o akreditovaných rekvalifikačních kurzech v jednotlivých pořádajících knihovnách:

Rekvalifikační kurzy budou pořádány do vypršení akreditací jednotlivých vzdělávacích center. Po něm si budou moci zájemci zvyšovat kvalifikaci (kromě studia na příslušných odborných školách) prostřednictvím zkoušek z jednotlivých kvalifikací uvedených v Národní soustavě kvalifikací.

Zvyšování kvalifikace prostřednictvím zkoušek z kvalifikací

stanovených v  Národní soustavě kvalifikací. Na uvedené stránce jsou uvedeny kvalifikační předpoklady pro jednotlivé kvalifikace.

Ověřování a uznávání je realizováno na základě zákona č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat, zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Pro obor knihovnictví je autorizujícím orgánem Ministerstvo kultury ČR.

Udělování a prodlužování autorizací

Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

organizuje Moravská zemská knihovna v Brně. K dispozici je v současné době celkem 5 profesních kvalifikací knihovníka:

  • Knihovník akvizitér,
  • Knihovník katalogizátor,
  • Knihovník pracovník správy fondů,
  • Knihovník v přímých službách,
  • Referenční knihovník

Plánované termíny zkoušek:
březen - duben 2017
Přesnější termíny budou včas stanoveny.

Podrobné informace

Knihovnické školy

přehled na stránkách knihovnického institutu NK ČR

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj