Meziknihovní služby pro uživatele KVK

 

AKTUÁLNĚ - MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČKY Z NĚMECKÝCH KNIHOVEN

Potřebujete literaturu v němčině? V rámci česko –německého projektu Prostor učení – knihovnická informační platforma vám požadované publikace ZDARMA objednáme.

Vybírat můžete z katalogů těchto knihoven:

Ptejte se ve Studijní knihovně (1. patro), na tel. 482412152 nebo e-mailu: mvs@kvkli.cz

------------------------------------------------------------

 • Prostřednictvím meziknihovních služeb (vnitrostátních i mezinárodních) lze objednat dokumenty, které nemá KVK ve svém fondu, z jiné knihovny. Dostupnost požadovaného dokumentu ve fondu KVK ověřte prosím v katalogu.
 • Služba je určena výhradně registrovaným uživatelům KVK.
  O registraci je možné požádat:
  - osobně na Informační službě,
  - prostřednictvím předregistračního formuláře na webu knihovny.
 • Dokumenty je možné objednat:
  - prostřednictvím elektronické žádanky MVS
  - osobně ve Studijní knihovně
 • Není-li požadovaný dokument dostupný v knihovnách v České republice, je možné využít mezinárodní meziknihovní služby (MMS). Za vyřízení objednávky je účtován poplatek dle platného ceníku. Objednávka je realizována po zaplacení tohoto poplatku.
 • Není-li možné požadovaný dokument zaslat, lze objednat jeho kopii (články, knihy obvykle do 20 stran textu). Cenu kopie stanoví knihovna, která objednávku vyřizuje.
 • Národní knihovna ČR umožňuje expresní dodávání kopií dokumentů ze svého fondu, a to v tradiční papírové či elektronické podobě. Podmínky pro poskytování služby eDDO a cenu této služby stanoví NK ČR.
 • Meziknihovní služby jsou poskytovány dle metodických pokynů zveřejněných na webu NK ČR a v souladu s ustanoveními Knihovního řádu KVK v Liberci (čl. 21 KŘ, Směrnice o meziknihovní výpůjční službě).

Kontakt

Pavla Volfová
e-mail: mvs@kvkli.cz
tel.: +420 482 412 151

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj